Registrácia do partnerského programu

Chceli by ste, aby sa Vaša webová stránka objavila na zvýraznenom mieste hlavnej stránky portálu Objav.sk? Stačí, ak sa zaregistrujete do nášho bezplatného partnerského programu.

Vyplňte prihlasovací formulár a umiestnite link alebo logo niektorej našej podstránky alebo hlavnej stránky na dobre viditeľnom mieste Vašej stránky.

Po úspešnej registrácii Vašu stránku pridáme medzi našich partnerov a objaví sa aj v partnerskom boxu hore na hlavnej stránke objav.sk po každom prekliknutí z Vašej stránky. Preto je pre Vás výhodné umiestniť náš textový link alebo logo na zvýraznenom mieste Vašej stránky.


URL:*

Názov stránky:* (Maximálne 30 znakov)

Opis:
znakov ostáva
Meno kontaktnej osoby (nebude zverejnené):*

E-mail (nebude zverejnený):*

Vyberte si link, ktorý je relevantný pre Vašich návštevníkov, napr. keď Vaša stránka sa zaoberá so sprostredkovaním ubytovaní, tak si vyberte stránku cestovanie.objav.sk.


*povinné údajeKliknutím na OK sa vygeneruje textovy link a logo vybranej podstránky, z ktorých máte aspoň jeden umiestnit na Vašej stránke.

Ako funguje naša výmena odkazov?
Ak Váš návštevník preklikne na Objav.sk, náš systém Vašu stránku automaticky umiestni do partnerského boxu na hlavnej stránke na prvé miesto z desiatich. Ak následne príde na náš portál návštevník z inej partnerskej stránky, tá Vaša sa posunie o miesto nižšie. Akonáhle však ďalšia osoba na Vašej web stránke klikne na náš link, opäť získate popredné prvé miesto. Ďalej každú stránku, ktorá sa prihlási do nášho programu umiestnime na našej partnerskej podstránke, ktorú si môžete pozrieť tu. Ich poradie zostavujeme na základe počtu prekliknutí. Pripojte sa čo najskôr, pridajte náš link dobre viditeľným spôsobom, venujte našu stránku do pozornosti, a tak veľkou šancou môžete účinkovať na prvom mieste!

Prijímanie prihlášky
Podmienkou zúčastnenia sa v našom programe je platná registrácia a umiestnenie nášho linku alebo loga na Vašej stránke. Pred schválením každého prihlásenia bude daná stránka prekontrolovaná. Preto po zaregistrovaní Vás žiadame o strpenie. Schválenie prebehne zvyčajne v priebehu jedného týždňa od umiestnenia nášho textového linku alebo loga. Po umiestnení prosíme kliknite na odkaz, aby náš systém mohol prvé prekliknutie zaznamenať.

Vylúčenie
Z nášho partnerského programu sú vylúčené erotické, obsahovo nelegálne a ďalšie také stránky, ktoré podľa posúdenia našich redaktorov nezodpovedajú redakčným zásadám stránky Objav.sk. Ako účasť v našom programe nepovažujeme ani linky, ktoré sú umiestnené v štruktúre katalógov, resp. zoznamov, ale linky pridané na hlavnú stránku katalógu už áno. Ak náš link bude pridaný na časovo obmedzené miesto (článok, fórum, blog), nebudeme to považovať za účasť v našom partnerskom systéme.

Tip
V záujme toho, aby sa Vaša stránka čo najčastejšie dostala do nášho partnerského boxu, odporúčame, aby ste náš link alebo logo umiestnili na Vašej hlavnej stránke na výraznom mieste. Ak náš link či logo umiestnite na viacerých miestach Vašej stránky, môžete dosiahnúť viac prekliknutí, a tým pádom viackrát sa umiestní Vaša stránka na prvom mieste, čím môžete získať viac návštevníkov z našej stránky.

Ako môžem umiestniť link do katalógu?
Ak by ste sa chceli POPRI partnerskom programe dostať AJ do niektorého z našich tematických boxov, odporúčajte nám do pozornosti svoju webovú stránku tu. Obsah portálu Objav.sk spočíva v dôkladnom prieskume a selekcii. Blizšie informácie o redakčných zásadách si môžete prečítať tu. Tešíme sa na Vaše prihlásenie, popri tom však nemôžeme zaručiť, že Vaša stránka bude do tematického boxu zaradená. To ale neovplyvňuje vyššie uvedené podmienky prihlásenia sa do nášho partnerského programu.